logotyp

Ett litet museum

Sammanfattning

Rädda det lilla röda huset på Malmvägen och låt eleverna på Fredrika Bremer-gymnasiet göra om det till ett litet museum.

Beskrivning

Det ligger ett litet rött hus på Malmvägen i Handen. Tre nya hus kommer att byggas på den tomten nästa år. Jag gick förbi där i går och tog ett par bilder. Min tanke var att några yrkesklasser på Fredrika Bremer-gymnasiet kan flytta huset till skolan och renovera det. Sedan kan man göra huset till ett litet museum om hur livet faktiskt var här i Handen för inte så länge sedan.

Direktlänk till e-förslaget

http://haninge.demokratiportalen.se/eforslag/Museum

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.

Kommentar från handläggare(2)

Visa
Ulrika Eriksson, 2016-02-16 11:22:45

Vid nämndens sammanträde 23 mars 2016 kl 18.00 presenteras e-förslaget för nämndens ledamöter. Därefter kommer förvaltningen få i uppdrag att utreda och handlägga e-förslaget, för att senare under året återkomma med ett förslag till beslut. /Ulrika Eriksson, Nämndsekreterare, ulrika.eriksson@haninge.se

Ulrika Eriksson, 2016-04-01 14:43:31

2016-03-16 Ärendet drogs ur då ärendet är överlämnat till kommunstyrelseförvaltningen för handläggning. Vid frågor kring behandling av detta ärende kontakta nämndsekreterare Ulrika Eriksson, ulrika.eriksson@haninge.se

Beslut

2016-04-01

Beslut i stadsbyggnadsnämnden 2016-03-16 § 24, ärendet dras ur och är överlämnat till kommunstyrelseförvaltningen för fortsatt handläggning

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Lennart Lehman 2015-11-14
2 Nils Sune Nilsson 2015-11-28
3 Ulrika Herrlin 2015-11-28
4 Carina Berglund 2015-11-28
5 Tina Taune 2015-11-28
6 Annelie Sundh 2015-11-29
7 Amanda Lindelöf 2015-11-29
8 Lars Hartzell 2015-12-01 Lars Hartzell
9 Anders Eriksson 2015-12-02
10 Clas Ström 2015-12-02
11 Inga-Lill Eklöf 2015-12-12
12 Anders Grund 2015-12-12
13 Harry Huschner 2015-12-12 Det lilla röda huset på Malmvägen/Handen är ett värdefullt minne för hur Handen har bebotts för inte så länge sedan. En viktig del i mångfalden av bostadshus.
14 Ulla Neimert 2015-12-12
15 Annika Elfström 2015-12-12
16 Ewa Wyrwas 2015-12-12 Flytta huset. Det här huset tillhör Haninge. Fantastiska proportioner !
Huset är en gåva !!!!!!
17 laila Forsberg 2015-12-12
18 Anders Morén 2015-12-12
19 Lollo Dacker 2015-12-12
20 Mikkel Burton 2015-12-13
21 Margareta Runqvist 2015-12-13 Jag skriver under på att spara/flytta huset. Fredrika Bremer-skolan är ett förslag - men det finns ju redan ett museum i Handen, Handens museum & smedja på Getporsvägen 8. Hoppfulla hälsningar, Margareta Runqvist
22 Anna Marksteft 2015-12-13
23 Ulf Nilsson 2015-12-17
24 Marie Jörhorn 2015-12-19
25 Ann-Charlotte Hallgren 2015-12-19
26 Kenneth Bärlund 2015-12-19
27 Ellen Albayrak 2015-12-19
28 Ylva Hessling 2015-12-20
Information

Status

Avslutad

Förslagsställare

Stefan Jansson

Startdatum

2015-11-10

Slutdatum

2016-01-10

Målgrupp

Stadsbyggnadsnämnden

Signaturer

28 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter