logotyp

Gör Haninge till en 5G-fri zon

Sammanfattning

Haningeborna skall inte vara försökskaniner för ett projekt som startats 2016 och nu nyligen lanserats i stad efter stad. Detta har alltså lanserats utan någon som helst tillfredsställande öppen debatt inför folket. Förespråkarna för denna nya teknik borde ju rimligtvis gladeligen ställa upp på en serie debatter för att påvisa hur ofarligt det är för människors hälsa.

Beskrivning

Men när man inte gör detta och i kombination med avsaknad av tjänstemannaansvar så stödjer jag mig på försiktighetsprincipen när jag säger att 5G skall FÖRBJUDAS tills dess det är bevisats vara ofarligt. Man pratar om olika strålningsnivåer som man skall förhålla sig inom men hur ligger det till i verkligheten är uppmätta värdena opartiskt framtagna eller är det förespråkarnas egna mätvärden som presenteras för Strålskyddsmyndigheten?

Som en ren försiktighetsåtgärd och för att visa solidaritet och empati för våra medmänniskor måste teknik som denna dras i långbänk för att testas ordentligt och ha ansvariga personer som står till svars om det blir katastrof, Att lansera ny teknik utan detta är helt oansvarigt och borde nära nog vara kriminellt. Att inte fler partier har reagerat på frågan får stå för dom. Men jag vidhåller att jag vill se solklara bevis innan jag för Enade Sverige ändrar min hållning i frågan.

Länk

Direktlänk till e-förslaget

http://haninge.demokratiportalen.se/eforslag/1092

Skriv under e-förslaget

info Om du lägger till dig i epostlistan får du epost vid statusändringar samt meddelanden från förslagställaren/handläggare/administratör endast rörande det här specifika e-förslaget.
Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Bosse Jonsson 2020-07-02
2 Lena Jäderberg 2020-07-02
3 Nick Elf 2020-07-02 Mycket bra ENade Sverige, vi behöver alla ställa upp för folket, naturen, djuren, och framtidens barn i denna fråga. Bevisligen är mycket lägre värden skadliga för hälsan än 5G och orsakar den stora folkhälsan som spridit sig som en eld de sista 20 åren. Det är enkelt att se kurvan i statistiken till ökad utbyggnad av tekniken, och all forskning i ämnet stödjer saken. Flera tusen läkare och forksare har skrivit på 5G appeal för att stoppa denna hemska framtid, och jag ser det som positivt att första parti lyfter fram. Folk måste öppna ögonen och inte gå på alla de falska tech-industrikoplade rapporter som publicerats då alla fristående froskares slutsatser är enhälliga. Vi måste ta tillbaka vår framtid och det gör vi genom att avsluta 5G som för övrigt också kommer tjäna i övervakningssyften och borttagandet av arbetare vilket kommer skapa ännu större ekonomiska klyftor då arbetslösheten kommer bli så hög då man spår att 75 procent av alla arbetare ska ersättas genom ai-teknologi genom 5G. Vem ska betala skatten, ska robotarna börja skatta, och stå för välfärden i vår framtid. Det kommer vara vi alla riktigt fattiga mot en elit som ser oss och behandlar oss som djur. Vi behöver vakna tack enade sverige...Bra jobbat.
4 Aytan Mammadli 2020-07-02
5 Liam Omalley 2020-07-03
6 Sebastian Millros 2020-07-03
7 Diana Magnusson 2020-07-03
8 Erik Knutsson 2020-07-03
9 Rebecca Schweder 2020-07-06 Det är oerhört viktigt att det finns strålningdfria zoner. Detta för att ev skador från strålningen ska kunna utvärderas.
10 Patrik Lindqvist 2020-07-17 5G är långt ifrån bevisat vara ofarligt, motsatsen att det faktiskt kan skada livsformer har dock ganska stor forskning bakom sig.
11 Andrés Wiese Maillette 2020-07-19 Detta förslag är avgörande för våra barns hälsa och välmående, även oss vuxna och äldre.
12 Adam Ramis 2020-07-22 Inga 5 G när varken i Haningen eller någon annan stans och att det framkommer i opartiska studier som det finns massor utav, hur farligt och vilka som har den egentliga nyttan med denna typ av strålningssmog.
13 Hanna Jacobsson 2020-07-22
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Bosse Jonsson

Startdatum

2020-07-02

Slutdatum

2020-09-02

Målgrupp

Kommunstyrelsen

Signaturer

13 onlineunderskrifter
0 pappersunderskrifter