logotyp

Medborgarbudget

Medborgarbudget är ett verktyg där du som invånare kan ge åsikter på hur resurserna i din region spenderas. Detta görs simpelt genom att ranka ett antal budgetelement i en lista.