logotyp

Så här fungerar röstningen

Det finns 12 förslag att rösta om. De har bearbetats fram utifrån de 113 olika idéer som kom in till medborgarbudgeten.

Förslagen
De förslag som avser reparationer, löpande verksamhet eller som ligger utanför kommunens verksamhetsområde har plockats bort. De kvarvarande förslagen har kostnadsbedömts. De förslag som inte kostar mer än 400 000 kr är de 12 förslag som nu finns att rösta på. Förslagen presenteras även i Jordbro Kultur- och föreningshus – den 27 oktober kl 13.00-16.00.

Röstningen
Röstningen sker på haninge.se/jordbro, under tiden 15 oktober – 11 november. Alla som bor i Jordbro får rösta.

Rösta genom att välja dina tre favoritförslag och rangordna dem på guld-, silver- och bronsplats. De tilldelas då olika poäng. Total vinnare blir det förslag som får högst sammanlagd poäng.

Behöver du hjälp för att rösta kan du få det på

  • Biblioteket.
    Öppettider: månd 13 - 19, onsd 13 - 17, torsd 13 - 19
  • Finnstugan
    Öppettider: måndagar och torsdagar kl. 13 - 16
  • Öppet möte i Jordbro Kultur- och föreningshus
    Lördagen den 27 oktober kl 13-16

Om du bor i Jordbro men ändå får problem med att rösta, till exempel inte blir ”godkänd” av systemet, kontakta då:
Karin Laurin
08-606 84 75
karin.laurin@haninge.se

Efter röstningen
Beslutet om att genomföra det vinnande förslaget måste fattas av Kommunfullmäktige. Fullmäktige har lovat att besluta om att genomföra det förslag som vinner. Om det förslag som vinner kostar mindre än 400 000 kronor genomförs även det förslag som hamnat därnäst på poänglistan och som ryms inom budgeten.

Resultatet av omröstningen kommer att presenteras på www.haninge.se/jordbro senast den 16 november, det vill säga så snart röstningen är avslutad. Därefter följer en tid fram till kommunfullmäktige fattar det formella beslutet den 10 december.